604 302 534

Volejte kdykoliv.

duorascals@seznam.cz

Jsme zde pro vás.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Oznamovatel: Lubomír Roščák (Správce osobních údajů – dále jen „Umělec“).

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v plném znění.

Vyplněním požadavku, e-mailovou komunikací či uzavřením smlouvy dává klient Umělci svůj souhlas ke shromažďování a archivaci svých osobních údajů a údajů o společné komunikaci a učiněných poptávkách.

Umělec se zavazuje nakládat s osobními daty klientů (e-mailová adresa, telefonní kontakt, poštovní adresa, IČ, atd.) důvěrně a veškeré údaje slouží výhradně pro potřeby Umělce.

Osobní údaje získané Umělcem v rámci uzavření kupních smluv mezi účastníky (klientem a Umělcem) v žádném případě nebudou dále poskytnuty žádné třetí straně, tj. nebudou předávány, prodávány, pronajímány, ani jinak sdíleny s jinými subjekty.

Klient má kdykoliv právo požádat prodávajícího o vymazání svých osobních údajů z databáze Umělce.

Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může klient kontaktovat Umělce na e-mailové adrese duorascals@seznam.cz